Lägenheter - Sex bäddar

Lofsdalens Fjällhotell har 10 stycken 6-bäddslägenheter med i en annexbyggnad i direkt anslutning till hotellet.