BOKNINGSVILLKOR

Lofsdalen 4338

GÄLLER VID BOKNING PÅ LOFSDALENS FJÄLLHOTELL

1. Betalningsvillkor

1.1 Gästen betalar 20% av bokningens totala belopp i samband med bokningstillfället om bokningen görs online.
Betalning av bokningsavgiften bekräftar bokningen.

1.2 Gästen betalar resterande 80% av bokningens totala belopp senast 41 dagar före ankomst.

1.3 Gästen betalar 100% av bokningens totala belopp omgående, om det vid bokningstillfället är 41 dagar eller mindre kvar till ankomst.

1.4 Vid bokning som sker via telefon eller mejl läggs en extra kostnad om 200 kr på i expeditionsavgift.

1.5 Kostnader som tillkommer under vistelsen betalas innan avresa.

1.6 Om gästen dröjer med betalning har hotellet rätt till dröjsmålsränta.

2. Avbokningsvillkor

2.1 Gästen kan avboka sin vistelse fram till 41 dagar före ankomst och få tillbaka 100% av bokningens värde, utan att ange orsak.

2.2 Vid avbokning som sker senare än 41 dagar före ankomst debiteras gästen hela bokningens värde.

2.3 Avbeställningsskydd går att köpa till i samband med bokningstillfället för 500 kr per rum.
Med avbeställningsskydd kan gästen avboka hela vistelsen fram tom ankomstdag och få tillbaka 100% av bokningens värde. Gästen måste kunna styrka anledning till avbokning med giltigt intyg från läkare eller myndighet.
Kostnad för avbeställningsskydd återbetalas ej.

2.4 Avbokning ska ske skriftligt.

2.5 Har gästen bokat för en bestämd period men avreser före denna tids utgång får gästen ingen ersättning för detta.


3. Gästens skyldigheter

3.1 Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst-, avresedatum och rumstyp är riktiga. Lofsdalens Fjällhotell ska kontaktas omgående om någon uppgift i bokningen är inkorrekt, så att ny korrekt bekräftelse kan skickas.

3.2 Fler- eller andra personer än vad som står i bokningen får ej övernatta i hotellrum eller lägenhet.

3.3 För att boka hos oss måste gästen vara minst 18 år. Legitimation kan krävas vid incheckning. Undantag efter överenskommelse.

3.4 Gästen ombesörjer själv ha fullt försäkringsskydd under resan.

3.5 Mellan kl. 23 och 07 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster.

3.6 Samtliga nycklar till boendet ska återlämnas vid utcheckning. För ej återlämnade nycklar debiteras gästen 1 000 kr per nyckel.

3.7 Önskar gästen ta med husdjur finns specifika rum att boka för detta. I övriga rum gäller djurförbud. Överträds djurförbud debiteras en kostnad på 3 000 kr.

3.8 Vid rökning på rummet/lägenheten debiteras en kostnad på minst 3 000 kr, beroende på rummets/lägenhetens storlek. Vid utlöst brandlarm orsakad av rökning på rummet/lägenheten eller pga. annat oansvarigt beteende debiteras ytterligare 7 000 kr.

3.9 Gästen är fullt betalningsansvarig för eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller någon i gästens sällskap, agerat vårdslöst.

4. Ansvar för egendom

4.1 Lofsdalens Fjällhotell har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i hotellets allmänna lokaler. Skulle det visa sig att anställda på Lofsdalens Fjällhotell handlat oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar Lofsdalens Fjällhotell för den förkomna/skadade egendomen.

5. Force Majeure

5.1 I händelse av strejk, naturkatastrof, krig eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören Lofsdalens Fjällhotell att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

6. Övrigt

6.1 Aktuell tid för incheckning och utcheckning anges i bokningsbekräftelsen.

6.2 Hotellet har ingen nattportier, därför måste du anmäla sen ankomst i förväg.

6.3 Gäster som ej har inkluderat avresestäd ska utföra städning enligt städinstruktioner samt boka avsyningstid med receptionen innan avresa. Avsyningstiderna infaller mellan kl. 08.00 och 10.00. Boendet ska vara tömt och städat när det synas. Vid utebliven eller undermåligt utförd städning debiteras en kostnad om minst 3 000 kr beroende på boendets storlek och omfattning.

6.4 Gäster som ej har inkluderat avresestäd kan förbeställa avresestäd mot tillägg senast 7 dagar innan ankomst.

6.5 Gäster som ej har inkluderat linne kan förbeställa linne mot tillägg senast 7 dagar innan ankomst.

7. Avtalsbrott

7.1 Dessa Allmänna bokningsvillkor utgör en del av avtalet mellan Gästen och Lofsdalens Fjällhotell. Avtalet är bindande och godkänd av Gästen i och med Gästens första inbetalning. Lofsdalens Fjällhotell förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om bokningsvillkoren ej uppfylls, om gästerna i sällskapet uppträder störande, om gästerna i sällskapet begår skadegörelse eller om boendet används för ej avsett ändamål. I dessa nämna fall måste gästerna i sällskapet omedelbart flytta ut och äger ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande har Lofsdalens Fjällhotell rätt till skadestånd av Gäst.

8. Reklamation

8.1 Vid eventuella klagomål bör gästen vända sig direkt till Lofsdalens Fjällhotell. Tänk på att möjligheten att få hjälp ökar om synpunkter framförs så snart som möjligt. Lofsdalens Fjällhotell är ej skyldig att ersätta för fel som ej underrättas Lofsdalens Fjällhotell inom skälig tid efter det att gästen upptäckt felet. I fall där gästen och Lofsdalens Fjällhotell inte når överenskommelse kan Allmänna Reklamationsmänden.

Om inget annat är överenskommet gäller Visitas allmänna villkor, se www.visita.se.